سطل و تی بدنه استیل اسپرینگ مدل 6040SP6040


 

  • دارای بدنه استیل
  • دارای شیر تخلیه آّب
  • دارای ۲ مدل  کنف شستشو
  • دارای دسته چرخشی استیل
  • دارای دسته وسری منحصر به فرد در میان تمام سطل های موجود در دنیا که باعث سرعت و دوران بسیار بالا و با قدرت دسته تی می شو