بندرخت تمام استیل اسپرینگYLT-0503A


قیمت : 340 هزار تومان
تخفیف : 31 هزار تومان
قیمت نهایی برای شما : 309 هزار تومان
  • جنس بدنه ولوله ها ومفصل بند رخت از استیل ضد زنگ بوده وبرابرانواع شرایط مقاوم می باشد.
  • – بسیار مقاوم کم جا وسبک است.
  • – به راحتی باز وبسته می شود
  • – دارای ۲۴عدد کیره لباس ازجنس مواد مرغوب وبادوام است.